Vybavíme za Vás tieto služby:

  • Komplexné pohrebné služby, prevoz zomrelých, vybavenie Úmrtného listu
  • Veľký výber rakiev
  • Ponúkame kvetinovú výzdobu domu smútku, široký výber vencov z čečiny – umelej a živej, smútočné kytice
  • Vybavenie smútočného obradu – rozlúčky so zosnulým (svätá omša, kňaz, organista, a daľšie)
Categories: Služby