Služby

Zariadenie pohrebu

Vybavíme za Vás tieto služby: Komplexné pohrebné služby, prevoz zomrelých, vybavenie Úmrtného listu Veľký výber rakiev Ponúkame kvetinovú výzdobu domu smútku, široký výber vencov z čečiny – umelej a živej, smútočné kytice Vybavenie smútočného obradu Read more…

By nostalgiazm, ago